Adviesspellen

Spel

Gieters in Rekentuin

In Rekentuin krijgen spelers regelmatig gieters te zien. Dit zijn de geselecteerde adviesspellen voor de leerling. Dit zijn spellen die een leerling nog weinig gespeeld heeft of die met de laagste scores. In Taalzee wordt een adviesspel aangegeven met een parel en in Words&Birds worden eieren gebruikt. Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in deze tekst alleen de termen ‘gieters’ en ‘tuin’. De werking is voor zowel Rekentuin als Taalzee en Words&Birds hetzelfde.

Motivators

Er verschijnen maximaal drie gieters in de tuin, in de kleuren goud, zilver en brons. Wanneer een leerling een adviesspel speelt, en die sessie helemaal afmaakt, krijgt hij respectievelijk 75, 50 en 25 extra muntjes. Deze komen nog eens bovenop de 25 extra muntjes voor het volbrengen van de sessie en de muntjes die verdiend worden met het geven van goede antwoorden. Zolang er nog gieters in de basistuin staan, blijft de bonustuin afgesloten. Door het uitspelen van een hele sessie te belonen met extra muntjes, en het gesloten houden van de bonustuin, motiveren we spelers de spellen te spelen die voor hen belangrijk zijn.

Selectie van de adviesspellen

Het adaptieve systeem berekent elke twee dagen welke spellen in aanmerking komen voor een gieter. Een spel moet aan een aantal criteria voldoen om geselecteerd te kunnen worden als adviesspel:

  • Het spel moet in de basistuin staan.
  • Het spel mag geen kroontje hebben (een score boven 950).
  • Het moet langer dan zeven dagen geleden zijn dat het spel een adviesspel was.
  • Het spel moet relevant zijn voor de leerling. Relevante spellen zijn spellen die (sterk) aanbevolen worden voor het leerjaar waarin de leerling zich bevindt.

Er worden nooit meer dan drie adviesspellen geselecteerd. Het kan voorkomen dat het systeem minder dan drie spellen vindt, die aan de criteria voldoen, om de gieters over te verdelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een leerling veel spellen met kroontjes in de basistuin heeft. De leerling krijgt dan dus alleen gieters te zien bij de spellen die wel aan de criteria voldoen. 

Het kan voorkomen dat een je met de spelinstelling bijvoorbeeld maar vier spellen hebt klaargezet in de basistuin voor je leerlingen. Dit is wat er dan gebeurt:

  • Op dag 1 krijgen drie spellen een gieter.
  • De leerling speelt deze gieters weg op dag 1 of 2.
  • Op dag 3 krijgt het vierde spel een gieter.
  • De leerling speelt deze gieter weg op dag 3 of 4.
  • Pas na zeven dagen vanaf dag 1 kunnen de eerste spellen weer gieters krijgen. De rest van deze zeven dagen krijgt de leerling geen gieters.

Heeft jouw school ervoor gekozen de vakantiemodus handmatig aan te zetten? Dan verschijnen er nooit gieters in de tuin. Dit kan de beheerder van het account zelf instellen onder Beheer – Mijn school, te klikken op ‘School bewerken’. Vervolgens heb je onder ‘Instellingen’ de optie om de vakantie in te stellen op o.a. ‘altijd vakantie’. Dan krijgen je leerlingen wel adviesspellen te zien.

Misschien ook interessant: