Adviesspellen

Spel

Gieters in Rekentuin

Als een speler inlogt in Rekentuin komt hij in zijn persoonlijke tuin. Deze tuin wordt door het systeem automatisch gevuld met adviesspellen. Dit zijn spellen die goed zijn voor de speler om (extra) te spelen, omdat hij deze nog weinig gespeeld heeft of omdat de score lager is dan verwacht mag worden. Ook kunnen het spellen zijn die net nieuw zijn. Bij adviesspellen in Rekentuin staat een gieter, in Taalzee wordt een adviesspel aangegeven met een parel en in Words&Birds worden eieren gebruikt. Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in deze tekst alleen de termen ‘gieters’ en ‘tuin’. De werking is voor zowel Rekentuin als Taalzee en Words&Birds hetzelfde.

Motivators

Er verschijnen maximaal drie gieters in de tuin, in de kleuren goud, zilver en brons. Wanneer een leerling een adviesspel speelt, en die sessie helemaal afmaakt, krijgt hij respectievelijk 75, 50 en 25 extra muntjes. Deze komen nog eens bovenop de 25 extra muntjes voor het volbrengen van de sessie en de muntjes die verzameld worden met het geven van goede antwoorden. Door het uitspelen van een hele sessie te belonen met extra muntjes motiveren we spelers de spellen te spelen die voor hen belangrijk zijn.

Selectie van de adviesspellen

Het adaptieve systeem berekent elke twee dagen welke spellen in aanmerking komen voor een gieter. Een spel moet aan een aantal criteria voldoen om geselecteerd te kunnen worden als adviesspel:

  • Het spel moet relevant zijn voor een kind. Relevante spellen zijn spellen die (sterk) aanbevolen worden voor het leerjaar waarin het kind zich bevindt.
  • Het spel moet in de spelinstelling gekenmerkt zijn als adviesspel (er moet een bolletje staan in de kolom ‘Aan’).
  • Het spel mag geen kroontje hebben.
  • Het moet langer dan zeven dagen geleden zijn dat het spel een adviesspel was.

Het systeem probeert altijd drie adviesspellen te selecteren. Het kan voorkomen dat er minder dan drie spellen aan de criteria voldoen, om de gieters over te verdelen. Bijvoorbeeld wanneer een leerling veel spellen met kroontjes heeft. In dit geval worden er minder spellen met gieters getoond.

Als een leerling een adviesspel speelt, verdwijnt de gieter bij het bordje. Het spel blijft wel in de persoonlijke omgeving staan, totdat er nieuwe adviesspellen geselecteerd worden. Het kan voorkomen dat een leerkracht of beheerder slechts vier spellen op ‘Aan’ heeft gezet. Dit is wat er dan gebeurt met de gieters:

  • Op dag 1 krijgen drie spellen een gieter.
  • De leerling speelt deze gieters weg op dag 1 of 2.
  • Op dag 3 krijgt het vierde spel een gieter.
  • De leerling speelt deze gieter weg op dag 3 of 4.
  • Pas na zeven dagen vanaf dag 1 kunnen de eerste spellen weer gieters krijgen. De rest van deze zeven dagen krijgt de leerling geen gieters.

De spellen, die als adviesspel in de persoonlijke omgeving staan, zijn ook terug te vinden in de thematische omgevingen in Rekentuin. Hier staat dan geen gieter bij.

Misschien ook interessant: