Eerste keer gebruiken

Start

In deze instructie leest u hoe u de Oefenweb leeromgevingen kunt klaarmaken voor gebruik. Doorloop de stappen 1 t/m 3 en u en uw kind(eren) kunnen werken met onze producten, zoals Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.

Indien u al van één van onze producten gebruikmaakt en een extra Oefenwebproduct heeft aangeschaft, is enkel stap 2 voor u van toepassing: “Spelers koppelen aan het product“.

1. Een individuele speler invoeren

 • Klik in het menu op Beheer – Gebruikers toevoegen.
 • Kies voor de optie Handmatig gebruikers invoeren.

Speler invoeren

 • De speler wordt standaard gekoppeld aan alle producten waar u een abonnement op heeft. Dit kunt u aanpassen door enkel op het product te klikken waar u de speler aan wilt koppelen. Wanneer u geen product selecteert is het voor een speler niet mogelijk om in te loggen en telt de speler niet mee voor het aantal actieve Oefenweblicenties dat u in gebruik heeft.
 • Klik achter Groep op het blauwe pijltje en selecteer de groep waar de speler in zit.
 • Geef in het menu Geslacht het juiste geslacht van uw kind aan.
 • Vul de Voornaam in.
 • Vul de Achternaam in.

Let op: Gebruik geen leestekens, dat geeft problemen met inloggen.

 • Bijvoorbeeld: Vul Leon i.p.v. Léon.
 • Bijvoorbeeld: Vul d Amie i.p.v. d’Amie.
 • Vul achter Geboortedatum de juiste geboortedatum in van het kind.
 • Indien gewenst kunt u ook het E-mailadres van de speler invoeren. Dit is niet vereist.
 • Klik op Opslaan nadat alles is ingevuld.
 • Herhaal de voorgaande stappen voor het invoeren van eventueel meerdere kinderen.

2. Spelers koppelen aan het product

Spelers kunnen pas spelen in de Oefenwebproducten als ze zijn gekoppeld aan één of meer producten. Dit koppelen aan een product kan al gedaan worden bij het invoeren van de spelers (stap 1 van deze handleiding). Wanneer dit nog niet is gebeurd dan kunt u dit ook apart doen onder Beheer – Licenties koppelen.

Wanneer u een speler toegang geeft tot één van onze producten verbruikt u één licentie. Dus wanneer u twee spelers koppelt aan bijvoorbeeld zowel Rekentuin als Taalzee verbruikt u vier licenties. Het aantal licenties dat u per product kan gebruiken heeft u tijdens het bestelproces vastgelegd. Middels een bijbestelling kunt u voor het eind van de abonnementsperiode dit aantal wel ophogen.

 • Voor het koppelen van spelers aan producten gaat u in het menu naar Beheer – Licenties koppelen.
 • Er verschijnt vervolgens het onderstaande scherm.

Product toewijzen

 • Achter de namen van de spelers ziet u de verschillende Oefenwebproducten staan. Enkel de producten waar u een abonnement op heeft zijn weergegeven.
 • Vink het vakje voor de naam van het product aan om alle spelers toegang te geven tot een product.
 • Vink achter de naam van elke speler het product aan als u een individuele speler toegang wilt geven.

U kunt een speler toegang geven tot één, beide of geen enkel product. Dit bepaalt dus van welk(e) product(en) een speler gebruik kan maken.

Vanaf het moment dat spelers gekoppeld zijn aan een product kunnen ze inloggen met hun eigen inloggegevens. Deze inloggegevens zijn automatisch gegenereerd en kunt u terugvinden in het menu onder Beheer – Wachtwoorden spelers.

3. Vakantiemodus

Met de vakantiemodus zorgt u ervoor dat spelers niet benadeeld worden wanneer ze niet regelmatig oefenen tijdens een vakantieperiode. De vakantiemodus is actief vanaf de startdatum t/m de einddatum die u hieronder opgeeft. Als u een vakantieperiode instelt, overschrijft u daarmee de werking van een eerder ingestelde vakantiemodus.

U vindt deze functie onder BeheerVakantiemodus instellen.

 • Hier kunt u de startdatum en de einddatum van de vakantie aangeven.
 • Wanneer de vakantiemodus is ingesteld kunnen spelers gewoon gebruik maken van de Oefenwebproducten. Er zal enkel geen verval plaatsvinden als spelers minder vaak of niet oefenen.

Vakantiemodus

4. Resultatenrapportage

Onze producten hebben een uitgebreide resultatenrapportage. Dit biedt inzicht in sterke en zwakke punten, veelgemaakte fouten en de ontwikkeling van spelers. Het geeft tevens een goed beeld van het niveau van spelers op verschillende domeinen ten opzichte van referentiegroepen.

De resultaten bekijkt u in een klas- of groepsoverzicht. Per speler wordt hier de score vergelijken met leeftijdsgenoten. De referentiegroep kunt u naar wens aanpassen naar een hogere of lagere vergelijkingsgroep.
Daarnaast kunt u zien wanneer de spelers voor het laatst hebben gespeeld en hoeveel opgaven er zijn gemaakt.
Ten slotte kunt u een individueel overzicht voor een speler inzien. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de domeinscores, veelgemaakte fouten, ontwikkelingsgrafieken en individuele gegevens van de speler.

Wilt u meer informatie over het gebruik van de backend en resultaten rapportage? Bekijk dan de instructie resultaten van spelers.

Misschien ook interessant: