Uitleg Bloemencode

Uitleg Bloemencode

Bloemencode is een spel om het logisch redeneren te trainen. De opgaven variëren van heel eenvoudig tot behoorlijk complex. Het doel van iedere opgave is een bloemencode te kraken aan de hand van beperkte, maar voldoende informatie. Hieronder volgt een uitleg voor kinderen.

Of klik hier voor het duidelijke instructiefilmpje dat Luko (11 jaar) speciaal voor jullie heeft gemaakt.

Uitleg voor het spel Bloemencode:

In de tuin van de boer zie je allemaal bloemen staan, deze heeft de boer geplant.
Alleen de laatste bloemen zijn nog niet uitgekomen.
De plek waar de bloemen moeten groeien zijn aangegeven met witte stippellijnen in de aarde.
De boer weet niet meer welke bloemen hier gaan groeien, hier kan jij hem mee helpen.

Kijk naar de bloemen die al in de tuin staan. Naast iedere rij bloemen staat een bordje met gekleurde lichtjes erop. Deze lichtjes geven informatie over de rij bloemen naast het bordje.

  • Een groen lichtjebetekent: In de rij bloemen naast het bordje staat 1 goede bloem op de juiste plaats.
  • Een oranje lichtje betekent: In de rij bloemen naast het bordje staat 1 goede bloem maar op de verkeerde plaats.
  • Een rood lichtje betekent: In de rij bloemen naast het bordje staat 1 verkeerde bloem.

Om de bloemencode te kraken moet jij zelf bedenken welke lichtjes bij welke bloemen horen.


Als je denkt te weten welke bloem op welke plek gaat groeien dan mag je de bloem daar plaatsen.
Dit doe je door een bloem aan te klikken in het linker witte veld.
Vervolgens klik je in de tuin op 1 van de vierkantjes met witte stippellijntjes waar jij denkt dat de bloem gaat groeien.
Je ziet hem dan vanzelf verschijnen. Je kan je antwoord nog aanpassen door een andere bloem op dezelfde plaats te planten.
Als je klaar bent met planten klik je op OK.

Als je de bloemencode gekraakt hebt worden alle lichtjes van jouw bloemen groen!
De bloemen op de onderste regel zijn nu ook boven de grond gekomen.
Klopt het?

Door veel te oefenen word je een meesterkraker!

Misschien ook interessant: