Resultaten van spelers

Backend

Onze producten hebben een uitgebreide resultaten rapportage welke gebruikt kunnen worden als handvatten voor instructie. Resultaten kunnen worden opgevraagd per groep, per klas of per individuele speler. Dit biedt inzicht in sterke en zwakke punten, veelgemaakte fouten en de ontwikkeling van spelers. Het geeft tevens een goed beeld van het niveau van spelers op verschillende domeinen ten opzichte van referentiegroepen.

1. Klas- of Groepsoverzicht

In de backend (beheerdersgedeelte) kun je onder Resultaten de resultaten van de spelers bekijken. Je kunt de resultaten per Schoolklas of per Groep bekijken.

De resultaten per schoolklas toont een overzicht van een schoolklas met alle bijbehorende groepen. De resultaten per groep toont de spelers gegroepeerd op basis van hun groep (leerjaar). Docenten kunnen hun eigen klas(sen) bekijken en beheerders hebben toegang tot de resultaten van alle schoolklassen die zijn ingevoerd. Docenten en beheerders hebben verder nog toegang tot gedetailleerde resultaten per individuele speler.

Voor Belgische gebruikers: groep 3 in Nederland komt overeen met leerjaar 1 in België (6-7 jaar).

Tip!
Wanneer je meerdere producten van Oefenweb gebruikt kun je in de backend eenvoudig switchen tussen de producten door rechtsboven te klikken op de pijltjes. Zo bekijk je eenvoudig de resultaten van meerdere producten voor dezelfde schoolklassen, groepen of leerlingen.

1.a Overzicht: domeinscores

In de backend kun je onder Resultaten de resultaten van de spelers bekijken. Je kunt de resultaten per Schoolklas of per Groep bekijken.

 

Op het tabblad Score staat voor alle leerlingen een overzicht van de prestaties per spel. Per speler wordt hier de positie ten opzichte van de normgroep weergegeven. De legenda geeft een indicatie van de vaardigheid van een speler ten opzichte van de normgroep.

Resultaten per schoolklas

Het is ook mogelijk om spelers te vergelijken met een hogere of lagere vergelijkingsgroep. Klik hier om meer de weten over het aanpassen van de vergelijkingsgroep

Vergelijkingsgroep Aanpassen
In het Tabblad Score kun je boven de tabel met de scores het menu Verander vergelijkingsgroep vinden. Onze leeromgevingen vergelijken standaard de prestaties van de leerlingen ten opzichte van spelers van dezelfde leeftijdscategorie (groep/ leerjaar). Het kan echter handig zijn om de prestaties van een speler te toetsen tegen een andere vergelijkingsgroep, bijvoorbeeld een groep hoger of lager. SBO scholen hebben de mogelijkheid hun leerlingen met elke gewenste vergelijkingsgroep te vergelijken.

help-vergelijken-groeplager

In het bovenstaande rolmenu zie je dat standaard geselecteerd staat dat de spelers vergeleken worden met spelers uit hun eigen leeftijdscategorie.

Als je echter de vergelijkingsgroep aanpast door een van de andere opties in het menu te kiezen, dan krijg je de nieuwe gegevens voor alle leerlingen te zien. Er komt dan een kolom bij waar de vergelijkingsgroep wordt aangegeven. Bovendien verschijnt boven de tabel een waarschuwing dat de leerlingen niet worden vergeleken met spelers uit hun eigen groep.

1.b Overzicht: laatst gespeeld

Onder Resultaten wordt met het tabblad Laatst gespeeld weergegeven wanneer spelers voor het laatst hebben gespeeld. Indien een speler helemaal nog niet heeft gespeeld staat er geen getal. De legenda wordt hier gebruikt om aan te geven of leerlingen onlangs nog hebben gespeeld.

1.c Overzicht: Opgaven gemaakt

Onder Resultaten wordt met het tabblad Opgaven gemaakt per leerling weergegeven hoeveel opgaven er per domein gemaakt zijn. Als er nog helemaal geen opgaven gemaakt zijn, dan wordt hier geen getal weergegeven.

Om het aantal opgave te zien binnen een bepaalde periode, kunt u in de rolmenu’s de gewenst periode selecteren of de begin- en einddatum invoeren.

2. Individueel overzicht

Onder Resultaten kun je achter de naam van een leerling in de kolom Acties klikken op Bekijken. Zo kom je bij het overzicht van individuele resultaten. Via deze pagina heb je toegang tot een overzicht van Domeinscores, Nachtmerries en Droomopgaven, Ontwikkelingsgrafieken en Individuele gegevens.

2.a Overzicht: Domeinscores

domeinscores

In het individueel overzicht vind je een tabel met domeinscores. In deze tabel worden de scores en de relatieve scores (score relatief aan de normgroep) weergegeven per domein. Ook wordt er getoond hoeveel dagen geleden er voor het laatst geoefend is en hoeveel opgaven er in totaal beantwoord zijn. De relatieve score is gelijk aan die van de overzichtspagina per schoolklas en per groep.

Relatieve Score
De relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de normgroep van spelers binnen dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar) in hetzelfde product en spel. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.

Klik hier als u meer wilt weten over de vergelijking met de normgroep.

Oefenwebscore

De Oefenwebscore (ook wel score) geeft aan hoe spelers scoren op dit spel vergeleken met alle andere spelers die hetzelfde spel hebben gespeeld. De scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben een aantal scores gekoppeld aan leerjaren zodat je snel inzicht krijgt in of een speler het niveau van een specifiek leerjaar beheerst.

Voor alle spellen geldt dat een score van 800 betekent dat een kind het niveau heeft gehaald van het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en 500 geijkt. Dit geldt niet voor Words&Birds. Een score van 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind gelijk scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score wat je aan het eind van groep 3 kunt verwachten. Samengevat zijn de scores 300, 500 en 800 gelijk aan het gemiddelde niveau van alle spelers van respectievelijk eind groep 3, groep 5 en groep 8. Omdat de niveauverschillen in groepen groot zijn kunnen de scores van bijvoorbeeld een groep 8 speler variëren van 600 tot 1000, waar 800 dus gelijk is aan het gemiddelde van alle groep 8 leerlingen aan het eind van het schooljaar.

Let op! Omdat dit erg ingewikkeld is hebben we enkel de scores 300 en 500 voor Rekentuin en Taalzee en de score 800 voor al onze producten geijkt. Voor de overige scores geldt dus niet dat de honderdtallen precies gelijk vallen met de leerjaren. Mocht je moeite hebben een score te interpreteren dan kun je altijd de bijbehorende relatieve score bekijken (in het individueel overzicht) waarmee de scores van de speler vergeleken worden met spelers van dezelfde leeftijdscategorie. Op deze manier kun je voor elk leerjaar en voor alle spellen terugvinden hoe spelers presteren vergeleken met leeftijdsgenoten.

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de score hangen wel af van het aantal opgaven dat een speler heeft gemaakt en hoe lang geleden de speler de opgaven heeft gemaakt. Een lage score hoeft dus niet te betekenen dat een speler slecht scoort binnen dat spel maar kan ook betekenen dat er gewoon te weinig opgaven zijn gemaakt of dat de leerling al lang niet meer heeft gespeeld.

2.b. Overzicht: per Domein

In het individueel overzicht kun je per domein de resultaten bekijken door erop te klikken.

Nachtmerries en droomopgaven
De nachtmerries en droomopgaven zijn van de laatste 50 opgaven – geordend – de 10 minst goed gemaakte en de 5 best gemaakte opgaven. De minst goed gemaakte opgaven kunnen zowel foute opgaven als langzaam gemaakte opgaven zijn. Als het kind op het vraagteken heeft geklikt dan wordt er een “?” weergegeven bij Antwoord. Als het antwoord niet op tijd gegeven is wordt hier een klokje weergegeven.

Droomopgaven en nachtmerries

Ontwikkelingsgrafieken
In de Ontwikkelingsgrafiek wordt het aantal opgaven en de score per week weergegeven. Op de horizontale as staan de weeknummers, op de linker verticale as de score (van 1 tot 1.000) en op de rechter verticale as de speelfrequentie (aantal opgaven per week). De hoogte van de staafdiagrammen geven aan hoeveel opgaven er in die week gemaakt zijn. De lijn in de grafiek geeft de score per week voor dit specifieke spel aan. Door met de muis op één van de cirkels te gaan staan wordt de score weergegeven.

speelfrequentie

2.c. Overzicht: Individuele gegevens

Door achter de naam van een leerling op het pijltje (details) te klikken kom je bij het overzicht van de Individuele gegevens. Hier vind je de gegevens van gebruikers welke je eenvoudig kunt aanpassen door te klikken op Speler bewerken. Het aantal verdiende munten, het aantal keer dat de speler is ingelogd en wanneer er voor het laatst is ingelogd wordt standaard weergegeven naast de naam van de speler.

3. Meer informatie over de vergelijking met de referentiegroep (normgroep)

De weergegeven kleuren in het resultatenoverzicht wijzen op de relatieve positie van de leerling ten opzichte van alle andere spelers uit dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar) binnen hetzelfde product. Je kunt in een oogopslag zien hoe de leerling ervoor staat en welke leerling extra aandacht nodig heeft. De gemaakte indeling is in de Score Legenda weergegeven. Zo is het eenvoudig te achterhalen of de score van het kind hoort bij de 25% laagste scores uit zijn/haar leeftijdscategorie, dit is weergegeven met een oranje of rode kleur. Dit kan een indicatie zijn dat deze leerling extra instructie nodig heeft op dit domein. De gemiddelde groep (geel) beslaat een breed gebied van groter dan 25% tot en met 75%. Hierdoor is het raadzaam in het individueel overzicht na te gaan wat de exacte relatieve score van een leerling is. Dit kan door te klikken op bekijken achter de naam van de leerling.

De betrouwbaarheid van deze referentiegroep is afhankelijk van het aantal spelers dat zich in dezelfde leeftijdscategorie bevindt. Is dit aantal hoog, zoals bij de leeftijdscategorieën die binnen de basisschoolleeftijd vallen, dan is de betrouwbaarheid van de kleurcode groot. De referentiegroep is dan immers gebaseerd op veel gegevens. Is het aantal leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie niet zo groot, dan zijn er weinig gegevens en is de referentiegroep minder betrouwbaar. Ook maakt de samenstelling van een leeftijdscategorie uit. Het zou het beste zijn als een leeftijdscategorie een perfecte afspiegeling van de samenleving is. Dit is echter niet altijd zo en daardoor kunnen de percentielscores beïnvloed worden.

De producten van Oefenweb worden gebruikt door een grote groep basisschoolleerlingen van alle bevolkingslagen (>330.000 spelers). Daarom zijn de referentiegroepen voor basisschoolleerlingen zeer betrouwbaar. Er zijn minder middelbare scholieren die gebruik maken van de producten. Bovendien zitten deze leerlingen relatief vaak op het VMBO. Vandaar dat de kleurcode bij middelbare scholieren minder betrouwbaar is dan bij basisschoolleerlingen. We raden leerkrachten van de middelbare school daarom ook aan om percentielscores te vergelijken met die van groep 8 van de basisschool.

Er wordt geen kleurcodering gebruikt als een leerling nog niet genoeg opgaven heeft gemaakt om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Ook als er te weinig spelers van een leeftijdsgroep in onze producten spelen, wordt er geen kleurcodering weergegeven. Het is dan niet mogelijk om een betrouwbare vergelijking te maken.

Het is van belang dat de groep van uw leerlingen juist is ingesteld, anders wordt er een verkeerde normvergelijking gegeven. Zorg er daarom ook voor dat u de groepen van de leerlingen ieder schooljaar opnieuw ophoogt zodat het overeenkomt met de werkelijkheid. Meer informatie hierover vind je in de handleiding: Nieuw Schooljaar.

4. Resultaten per Leerdoel

Rekentuin biedt een koppeling met leerdoelen.

Je bekijkt de leerdoelenkoppeling onder Resultaten Per schoolklas. Op deze pagina ga je via het tabblad ‘Leerdoel‘ naar de leerdoelenkoppeling. Er bestaat voor elk spel een aparte tabel. Standaard worden de leerdoelen van het domein ‘optellen’ getoond. Via de tabbladen kun je de tabellen voor de overige domeinen bekijken.

4.a Hoe de tabel met leerdoelen te interpreteren?

In de tabel zie je per leerdoel in welke mate de leerling dit leerdoel beheerst. Een percentage van 90% of hoger betekent dat de leerling 90% van de opgaven die horen bij dit leerdoel goed zal maken, berekend aan de hand van zijn vaardigheidsscore. Met kleuren geven we de verschillende groepen weer, die lopen van donkergroen (de leerling zal bijna alle opgaven die horen bij dit leerdoel goed maken) tot donkerrood (de leerling zal bijna geen enkele opgave van dit leerdoel goed maken).

Het beheersingspercentage van een leerdoel wordt bepaald op basis van de score van een leerling op het spel en de onlangs gemaakte opgaven. Het is mogelijk dat de leerling niet alle opgaven die horen bij dit leerdoel daadwerkelijk heeft gemaakt. Het adaptieve meetsysteem van Oefenweb maakt dat dit niet nodig is. Na elk gemaakte opgave wordt opnieuw de vaardigheid van de leerling berekend. Op basis van de rating wordt bepaald welke opgaven de leerling krijgt. Dit kunnen dus veel moeilijkere opgaven zijn dan in een specifiek leerdoel zitten. Zodoende berekent ons systeem dat de kans groot is dat de leerling dit complete leerdoel beheerst.

De koppeling van Rekentuin met leerdoelen bied je een gedetailleerder inzicht in wat een leerling reeds beheerst en waarin het nog kan groeien. Ook kun je op basis van de tabel met leerdoelen besluiten voor welk leerdoel de leerling extra instructie of oefeningen nodig heeft.

4.b Waar is de koppeling met leerdoelen in Rekentuin op gebaseerd?

De leerdoelen binnen Rekentuin zijn gebaseerd op nieuwe leerjaardoelen van SLO. Deze leerjaardoelen zijn nog niet officieel opgeleverd. SLO werkt op dit moment aan de leerjaardoelen waarvoor ze hun kerndoelen uit 1993 concreter en meer gespecificeerd hebben gemaakt. Ze hebben ons al toegang gegeven tot de versie die gemaakt is voor de proeftuin Linked Data Rekenen PO van Kennisnet en SLO. Deze leerjaardoelen staan aan de basis van de leerdoelen die we per spel gebruiken en tonen in ons dashboard.

Misschien ook interessant: