Resultaten van leerlingen

Dashboard

Hoe doen je leerlingen het vergeleken met leeftijdsgenoten? Hoeveel opgaven hebben ze gemaakt? Dit en nog veel meer informatie vind je in ons dashboard. Door met je eigen inloggegevens in te loggen bij Prowise Learn kom je vanzelf in het dashboard terecht.

1. Schoolklas- of leerjaaroverzicht

In het dashboard vind je onder Resultaten meer informatie over de inzet en resultaten van je leerlingen. Je kunt dit per Schoolklas (meerdere leerjaren) of per Leerjaar bekijken.

  • De resultaten per Schoolklas toont een overzicht van een schoolklas met alle bijbehorende leerjaren.
  • De resultaten per Leerjaar toont de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leerjaar.

Voor Belgische gebruikers: groep 3 in Nederland komt overeen met leerjaar 1 in België (6-7 jaar).

Tip!
Bekijk eenvoudig de resultaten per oefenprogramma van Prowise Learn door rechtsboven op de pijltjes te klikken.

1.a Relatieve scores van je leerlingen

Onder Resultaten vind je het tabblad Relatieve score. In dit groepsoverzicht wordt per leerling en per spel de relatieve score getoond. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.
Deze relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep zijn alle kinderen in hetzelfde leerjaar die ook in deze periode oefenen met dit spel van Prowise Learn. In de legenda lees je hoe jouw leerlingen het doen ten opzichte van deze referentiegroep. Klik hier als je meer wilt weten over de vergelijking met de vergelijkingsgroep.

Vergelijkingsgroep Aanpassen
Het is ook mogelijk om je leerling(en) te vergelijken met een hoger of lager leerjaar. In het Tabblad Relatieve score kun je boven de tabel met de scores het menu Verander vergelijkingsgroep vinden. Standaard wordt vergeleken met alle kinderen van dezelfde leeftijdscategorie (leerjaar). Wil je dit aanpassen? Dat zet je hem één of meer leerjaren hoger of lager. SBO scholen hebben de mogelijkheid hun leerlingen met elke gewenste vergelijkingsgroep te vergelijken.

In de tabel is er nu een extra kolom toegevoegd waar de vergelijkingsgroep wordt aangegeven. Bovendien verschijnt boven de tabel een waarschuwing dat je leerlingen niet worden vergeleken met kinderen van dezelfde leeftijd.

1.b Leerdoelen

Rekentuin en Taalzee hebben een koppeling met leerdoelen. Je bekijkt de leerdoelenkoppeling onder Resultaten > Leerdoelen. Er bestaat voor elk spel een aparte tabel, deze bekijk je door op het tabblad met de naam van het spel te klikken.

Resultatenrapportage van de leerdoelen
De beheersing van een leerdoel wordt uitgedrukt in kleuren. Deze kleuren zijn gekoppeld aan percentages. We zeggen dat leerlingen gevorderde spelers zijn op een leerdoel vanaf 60% en een doel volledig beheersen wanneer ze scoren tussen de 80 en 100%. Er is geen omslagpunt aan te wijzen waarop een leerdoel beheerst wordt, deze beheersing komt geleidelijk tussen de 60 en 100%.
Wanneer je de leerdoelen bij een domein bekijkt, zie je automatisch de leerdoelen die passen bij het leerjaar van de leerlingen uit je groep. Je kunt er zelf voor kiezen om leerdoelen uit andere leerjaren te bekijken door deze ‘aan’ of ‘uit’ te vinken.
Het komt voor dat een domein geen leerdoelen voor een bepaald leerjaar heeft. Je kunt dan zelf leerjaren selecteren om te bekijken.

Prowise Learn bepaalt de kans dat een leerling een leerdoel beheerst
Het beheersingspercentage van een leerdoel wordt berekend op basis van de score van een leerling op het spel en de gemaakte opgaven uit dat leerdoel. Het is hiervoor niet nodig dat de leerling alle opgaven, die horen bij dit leerdoel, gemaakt heeft.
Een beheersingspercentage van bijvoorbeeld 75% op een leerdoel wil zeggen dat de leerling zoveel procent van de opgaven, die Prowise Learn als ijkpunt voor de vaardigheidsbepaling voor dat leerdoel gebruikt, beheerst.
De koppeling met leerdoelen biedt je een gedetailleerd inzicht in wat een leerling al beheerst en waar nog groei mogelijk is. Op basis van de leerdoelrapportages kun je besluiten welke leerling(en) extra instructie of oefeningen nodig heeft.

Leerdoelen en Prowise Learn-data
De leerdoelen in Prowise Learn zijn gebaseerd op de nieuwste leerdoelen van SLO (stichting leerplanontwikkeling). Inmiddels zijn de opgaven, die aan leerdoelen gekoppeld zijn in Rekentuin en Taalzee, miljoenen keren gemaakt. Hierdoor kunnen we betrouwbaar uitspraken doen over welke opgaven kinderen makkelijk en moeilijk vinden én wanneer kinderen een leerdoel beheersen. Dit beeld komt niet altijd overeen met de richtlijn die SLO aanhoudt; zo zien we geregeld dat kinderen een leerdoel in Prowise Learn op een ander moment beheersen dan SLO beschrijft.

Vandaar dat we op basis van de Prowise Learn-data leerdoelen koppelen aan leerjaren. We kiezen hierbij per leerdoel het leerjaar waarin het grootste deel van de leerlingen het grootste deel van de opgaven in dat leerdoel beheerst. Op deze manier geeft het je als leerkracht een goed beeld van wanneer leerlingen een leerdoel gemiddeld gezien binnen het systeem zouden kunnen beheersen.

Lees hier een volledige uitleg over leerdoelen en onze leerdoelenrapportage.

1.c Laatst gespeeld

Onder Resultaten bekijk je met het tabblad Laatst gespeeld wanneer leerlingen voor het laatst actief zijn geweest. Groen betekent dat ze deze week nog hebben gespeeld. Indien een leerling helemaal nog niet heeft gespeeld is het vakje wit. In de legenda lees je wat de overige kleuren betekenen.

1.d Opgaven gemaakt

Het tabblad Opgaven gemaakt toont het aantal gemaakte opgaven per spel voor je leerlingen. Als er nog geen opgaven gemaakt zijn, dan wordt hier geen getal weergegeven.

Om het aantal gemaakte opgaven te zien binnen een bepaalde periode, kun je in het rolmenu de gewenst periode selecteren of de begin- en einddatum invoeren. Dit is een erg handig overzicht als je doelen stelt voor je leerlingen. We adviseren te streven naar 100 gemaakte opgaven per programma per week. Door dit overzicht wekelijks op het digibord te tonen, zien jij en je leerlingen direct wie het doel reeds heeft behaald en welke spellen zijn gespeeld. Zonder dat dit informatie geeft over de vaardigheid van elke leerling.

2. Individueel scoreoverzicht

Onder Resultaten en het tabblad Relatieve score kun je achter de naam van een leerling klikken op Bekijken. Zo bekijk je meer gedetailleerde resultaten per leerling. Je ziet onder andere of hij scoort op gemiddeld eind groep 3, 5 of 8 niveau. Maar ook hoe hij zich ontwikkelt per spel en welke opgaven hij nog lastig vindt.

2.a Relatieve score en de Prowise Learn-score per leerling

In het individueel overzicht van je leerling zie je een tabel met twee soorten scores per spel. In deze tabel worden de Prowise Learn-scores en de relatieve scores (score ten opzichte van de vergelijkingsgroep) weergegeven per spel. Ook zie je hoeveel dagen geleden de leerling voor het laatst heeft geoefend en hoeveel opgaven hij/zij in totaal heeft gemaakt per spel.

Relatieve Score
De relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep zijn alle kinderen van dezelfde leeftijd die ook in deze periode oefenen met dit spel van Prowise Learn. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.

Klik hier als je meer wilt weten over de vergelijking met de vergelijkingsgroep.

Prowise Learn-score

De Prowise Learn-score (ook wel score) geeft aan hoe leerlingen scoren op dit spel, vergeleken met alle andere kinderen die hetzelfde spel hebben gespeeld. De scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores gekoppeld aan leerjaren zodat je snel inzicht krijgt in of een leerling het niveau van een specifiek leerjaar beheerst.

Voor alle spellen geldt dat een score van 800 betekent dat een kind het niveau heeft gehaald van het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores van 300 en hoger geijkt. Voor Words&Birds is enkel de score van 800 gekoppeld aan gemiddeld eind groep 8 niveau. Een score van bijvoorbeeld 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind gelijk scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score wat je aan het eind van groep 3 kunt verwachten. Samengevat zijn de scores 300, 400, 500, 600, 700 en 800 gelijk aan het gemiddelde niveau van alle spelers van respectievelijk eind groep 3, 4, 5, 6, 7 en groep 8.

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de score hangen wel af van het aantal opgaven dat een leerling heeft gemaakt en hoe lang geleden de leerling de opgaven heeft gemaakt. Een lage score hoeft dus niet te betekenen dat een kind slecht scoort binnen dat spel maar kan ook betekenen dat er gewoon te weinig opgaven zijn gemaakt of dat de leerling al lang niet meer heeft gespeeld.

2.b. Ontwikkelingsgrafieken

In het individueel overzicht kun je per spel de ontwikkelingsgrafieken bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. In de Ontwikkelingsgrafiek wordt per spel het aantal opgaven en de score per week weergegeven. Op de horizontale as staan de weeknummers, op de linker verticale as de score (van 1 tot 1.000) en op de rechter verticale as de speelfrequentie (aantal opgaven per week). De hoogte van de staafdiagrammen geven aan hoeveel opgaven er in die week gemaakt zijn. De lijn in de grafiek geeft de score per week voor dit specifieke spel aan. Door met de muis op één van de cirkels te gaan staan wordt de score weergegeven.

speelfrequentie

2.c. Nachtmerries en droomopgaven

In het individueel overzicht kun je per spel de nachtmerries en droomopgaven bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. De nachtmerries en droomopgaven zijn van de laatste 50 opgaven – geordend – de 10 minst goed gemaakte en de 5 best gemaakte opgaven. Als het kind op het vraagteken heeft geklikt dan wordt er een “?” weergegeven bij Antwoord. Als het antwoord niet op tijd gegeven is, wordt hier een klokje weergegeven.

Droomopgaven en nachtmerries

2.d. Overige individuele gegevens

Door op Gebruiker bekijken te klikken kom je bij het overzicht van de Individuele gegevens. Hier vind je de gegevens van de leerling welke je eenvoudig kunt aanpassen door te klikken op Speler bewerken.

3. Vergelijking met de referentiegroep

De weergegeven kleuren in het resultatenoverzicht wijzen op de relatieve positie van de leerling ten opzichte van alle andere kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar) binnen hetzelfde product en spel. Je kunt in een oogopslag zien hoe je leerlingen ervoor staan en welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. De gemaakte indeling is in de Score Legenda weergegeven. Zo is het eenvoudig te achterhalen of de score van het kind hoort bij de 20% laagste scores uit zijn/haar leeftijdscategorie, dit is weergegeven met een oranje of rode kleur. Dit kan een indicatie zijn dat deze leerling extra instructie nodig heeft op dit domein. Wil je weten wat de exacte relatieve score van een leerling is? Dit kan door te klikken op bekijken achter de naam van de leerling.

De betrouwbaarheid van deze referentiegroep is afhankelijk van het aantal spelers dat zich in dezelfde leeftijdscategorie bevindt. Is dit aantal hoog, zoals bij de leeftijdscategorieën die binnen de basisschoolleeftijd vallen, dan is de betrouwbaarheid van de kleurcode groot. De referentiegroep is dan immers gebaseerd op veel gegevens. Is het aantal leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie niet zo groot, dan zijn er weinig gegevens en is de referentiegroep minder betrouwbaar. Ook maakt de samenstelling van een leeftijdscategorie uit. Het zou het beste zijn als een leeftijdscategorie een perfecte afspiegeling van de samenleving is. Dit is echter niet altijd zo en daardoor kunnen de percentielscores beïnvloed worden.

De producten van Prowise Learn worden gebruikt door een grote groep basisschoolleerlingen van alle bevolkingslagen (>300.000 spelers). Daarom zijn de referentiegroepen voor basisschoolleerlingen zeer betrouwbaar. Er zijn minder middelbare scholieren die gebruik maken van de producten. Bovendien zitten deze leerlingen relatief vaak op het VMBO. Vandaar dat de kleurcode bij middelbare scholieren minder betrouwbaar is dan bij basisschoolleerlingen. We raden leerkrachten van de middelbare school daarom ook aan om percentielscores te vergelijken met die van groep 8 van de basisschool.

Er wordt geen kleurcodering gebruikt als een leerling nog niet genoeg opgaven heeft gemaakt om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Ook als er te weinig spelers van een leeftijdsgroep in onze producten spelen, wordt er geen kleurcodering weergegeven. Het is dan niet mogelijk om een betrouwbare vergelijking te maken.

Het is van belang dat de groep van je leerlingen juist is ingesteld, anders wordt er een verkeerde normvergelijking gegeven. Zorg er daarom ook voor dat je de groepen van de leerlingen ieder schooljaar opnieuw ophoogt zodat het overeenkomt met de werkelijkheid. Meer informatie hierover vind je in de handleiding: Nieuw Schooljaar.

 4. De groeikaart voor spelers

Je leerlingen hebben zelf ook inzicht in hun resultaten. Via hun spelomgeving hebben ze toegang tot hun persoonlijke groeikaart. Hierin zien ze per spel hun score, het aantal gemaakte opgaven, wanneer het spel voor het laatst gespeeld is en de droom- en nachtmerrieopgaven. Bekijk hier de uitgebreide uitleg over de groeikaart voor spelers.

Misschien ook interessant: