Resultaten van spelers

Dashboard

Hoe doet je kind het vergeleken met leeftijdsgenoten? Hoeveel opgaven heeft hij/zij gemaakt? Dit en nog veel meer informatie vind je in ons dashboard. Door met je eigen inloggegevens in te loggen bij Prowise Learn kom je vanzelf in het dashboard terecht.

Weet je je inloggegevens niet meer? Geen probleem. Vul je mailadres in op deze pagina en je ontvangt direct een mail waarmee je een nieuw wachtwoord kan aanmaken.

1. Inzet en scores van je kind

Ben je ingelogd? Klik op Resultaten. Bekijk hier de resultaten van je kind(eren).

Tip!
Bekijk eenvoudig de resultaten per oefenprogramma van Prowise Learn door rechtsboven op de pijltjes te klikken.

1.a Relatieve scores

Onder Resultaten vind je het tabblad Relatieve score. In dit groepsoverzicht wordt per leerling en per spel de relatieve score getoond. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.
Deze relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep zijn alle kinderen in hetzelfde leerjaar die ook in deze periode oefenen met dit spel van Prowise Learn. In de legenda lees je hoe jouw leerlingen het doen ten opzichte van deze referentiegroep. Klik hier als je meer wilt weten over de vergelijking met de vergelijkingsgroep.

Vergelijkingsgroep aanpassen
Het is ook mogelijk om je kind te vergelijken met een hogere of lagere leeftijdsgroep. In het Tabblad Relatieve score kun je boven de tabel met de scores het menu Verander vergelijkingsgroep vinden. Standaard wordt vergeleken met alle kinderen van dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar). Wil je dit aanpassen? Dat zet je hem één of meer groepen hoger of lager.

In de tabel is er nu een extra kolom toegevoegd waar de vergelijkingsgroep wordt aangegeven. Bovendien verschijnt boven de tabel een waarschuwing dat je kind niet wordt vergeleken met kinderen van dezelfde leeftijd.

1.b laatst gespeeld

Onder Resultaten bekijk je met het tabblad Laatst gespeeld wanneer je kind voor het laatst actief zijn geweest. Groen betekent dat ze deze week nog hebben gespeeld. Indien een kind helemaal nog niet heeft gespeeld is het vakje wit. In de legenda lees je wat de overige kleuren betekenen.

1.c Opgaven gemaakt

Het tabblad Opgaven gemaakt toont het aantal gemaakte opgaven per spel voor je kind. Als er nog geen opgaven gemaakt zijn, dan wordt hier geen getal weergegeven.

Om het aantal gemaakte opgaven te zien binnen een bepaalde periode, kun je in het rolmenu de gewenst periode selecteren of de begin- en einddatum invoeren.

2. Gedetailleerde scores

Onder Resultaten en het tabblad Relatieve score kun je achter de naam van je kind klikken op Bekijken. Zo bekijk je meer gedetailleerde resultaten van je kind. Je ziet onder andere of ze scoren op gemiddeld eind groep 3, 5 of 8 niveau. Maar ook hoe ze zich ontwikkelen per spel en welke opgaven ze nog lastig vinden.

2.a Relatieve score en de Prowise Learn-score per leerling

In het individueel overzicht vind je een tabel met domeinscores. In deze tabel worden de scores en de relatieve scores (score relatief aan de vergelijkingsgroep) weergegeven per spel. Ook wordt er getoond hoeveel dagen geleden er voor het laatst geoefend is en hoeveel opgaven er in totaal beantwoord zijn.

Relatieve score
De relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep van kinderen binnen dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar)in hetzelfde product en spel. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.

Klik hier als je meer wilt weten over de vergelijking met de vergelijkingsgroep.

Prowise Learn-score

https://vimeo.com/205372447

De Prowise Learn-score (ook wel score) geeft aan hoe spelers scoren op dit spel vergeleken met alle andere spelers die hetzelfde spel hebben gespeeld. De scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben een aantal scores gekoppeld aan leerjaren zodat je snel inzicht krijgt in of je kind het niveau van een specifiek leerjaar beheerst.

Voor alle spellen geldt dat een score van 800 betekent dat je kind het niveau heeft gehaald van het eind van de basisschool. Hij of zij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en hoger geijkt. Voor Words&Birds is enkel de score van 800 gekoppeld aan gemiddeld eind groep 8 niveau. Een score van bijvoorbeeld 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat je kind gelijk scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score wat je aan het eind van groep 3 kunt verwachten. Samengevat zijn de scores 300, 400, 500, 600, 700 en 800 gelijk aan het gemiddelde niveau van alle spelers van respectievelijk eind groep 3, 4, 5, 6, 7 en groep 8.

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de score hangen wel af van het aantal opgaven dat je kind heeft gemaakt en hoe lang geleden je kind de opgaven heeft gemaakt. Een lage score hoeft dus niet te betekenen dat je kind slecht scoort binnen dat spel maar kan ook betekenen dat er gewoon te weinig opgaven zijn gemaakt of dat jet kind al lang niet meer heeft gespeeld.

2.b. Ontwikkelingsgrafieken

In het individueel overzicht kun je per spel de ontwikkelingsgrafieken bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. In de Ontwikkelingsgrafiek wordt per spel het aantal opgaven en de score per week weergegeven. Op de horizontale as staan de weeknummers, op de linker verticale as de score (van 1 tot 1.000) en op de rechter verticale as de speelfrequentie (aantal opgaven per week). De hoogte van de staafdiagrammen geven aan hoeveel opgaven er in die week gemaakt zijn. De lijn in de grafiek geeft de score per week voor dit specifieke spel aan. Door met de muis op één van de cirkels te gaan staan wordt de score weergegeven.

2.c. Nachtmerries en droomopgaven

In het individueel overzicht kun je per spel de nachtmerries en droomopgaven bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. De nachtmerries en droomopgaven zijn van de laatste 50 opgaven – geordend – de 10 minst goed gemaakte en de 5 best gemaakte opgaven. Als het kind op het vraagteken heeft geklikt dan wordt er een “?” weergegeven bij Antwoord. Als het antwoord niet op tijd gegeven is, wordt hier een klokje weergegeven.

help-nachtmerries-droom

2.d. Overige individuele gegevens

Door op Gebruiker bekijken te klikken kom je bij het overzicht van de Individuele gegevens. Hier vind je de gegevens van je kind(eren) welke je eenvoudig kunt aanpassen door te klikken op Speler bewerken. Het aantal verdiende munten, het aantal keer dat je kind is ingelogd en wanneer er voor het laatst is ingelogd wordt standaard weergegeven naast de naam van de speler.

3. Vergelijking met de referentiegroep

De weergegeven kleuren wijzen op de relatieve positie van de speler ten opzichte van alle andere spelers uit dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar) binnen hetzelfde product. Je kunt in een oogopslag zien hoe je kind ervoor staat en of hij/zij extra aandacht nodig heeft. De gemaakte indeling is in de Score Legenda weergegeven. Zo is het eenvoudig te achterhalen of de score van het kind hoort bij de 25% laagste scores uit zijn/haar leeftijdscategorie, dit is weergegeven met een oranje of rode kleur. Dit kan een indicatie zijn dat je kind extra instructie nodig heeft op dit domein. Wil je het exacte percentage weten, klik dan op bekijken achter de naam van je kind.

De betrouwbaarheid van deze vergelijkingsgroep is afhankelijk van het aantal spelers dat zich in dezelfde leeftijdscategorie bevindt. Is dit aantal hoog, zoals bij de leeftijdscategorieën die binnen de basisschoolleeftijd vallen, dan is de betrouwbaarheid van de kleurcode groot. De vergelijkingsgroep is dan immers gebaseerd op veel gegevens. Is het aantal spelers in dezelfde leeftijdscategorie niet zo groot, dan zijn er weinig gegevens en is de vergelijkingsgroep minder betrouwbaar. Ook maakt de samenstelling van een leeftijdscategorie uit. Het zou het beste zijn als een leeftijdscategorie een perfecte afspiegeling van de samenleving is. Dit is echter niet altijd zo en daardoor kunnen de percentielscores beïnvloed worden.

De producten van Prowise Learn worden gebruikt door een grote groep basisschoolleerlingen van alle bevolkingslagen (>330.000 spelers). Daarom zijn de vergelijkingsgroepen voor basisschoolleerlingen zeer betrouwbaar. Er zijn minder middelbare scholieren die gebruik maken van de producten. Bovendien zitten deze leerlingen relatief vaak op het VMBO. Vandaar dat de kleurcode bij middelbare scholieren minder betrouwbaar is dan bij basisschoolleerlingen. We raden ouders van middelbare scholieren daarom ook aan om percentielscores te vergelijken met die van groep 8 van de basisschool.

Er wordt geen kleurcodering gebruikt als een speler nog niet genoeg opgaven heeft gemaakt om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Ook als er te weinig spelers van een leeftijdsgroep in onze producten spelen, wordt er geen kleurcodering weergegeven. Het is dan niet mogelijk om een betrouwbare vergelijking te maken.

Het is van belang dat de groep van je kind(eren) juist is ingesteld, anders wordt er een verkeerde vergelijkingsgroep gegeven. Zorg er daarom ook voor dat je de groepen van je kind(eren) ieder schooljaar opnieuw ophoogt zodat het overeenkomt met de werkelijkheid. Meer informatie hierover vind je in de handleiding: Nieuw Schooljaar.

4. Resultaten per Leerdoel

Rekentuin en Taalzee bieden een koppeling met leerdoelen.

Je bekijkt de leerdoelenkoppeling onder Resultaten > Leerdoelen. Er bestaat voor elk spel een aparte tabel. Standaard worden de leerdoelen van het domein ‘optellen’ getoond. Via de tabbladen kun je de tabellen voor de overige domeinen bekijken.

4.a Hoe de tabel met leerdoelen te interpreteren?

In de tabel zie je per leerdoel in welke mate het kind dit leerdoel beheerst. Een percentage van 90% of hoger betekent dat het kind 90% van de opgaven die horen bij dit leerdoel goed zal maken, berekend aan de hand van zijn vaardigheidsscore. Met kleuren geven we de verschillende groepen weer, die lopen van donkergroen (het kind zal bijna alle opgaven die horen bij dit leerdoel goed maken) tot lichtgeel (het kind zal bijna geen enkele opgave van dit leerdoel goed maken).

Het beheersingspercentage van een leerdoel wordt bepaald op basis van de score van het kind op het spel en de onlangs gemaakte opgaven. Het is mogelijk dat het kind niet alle opgaven die horen bij dit leerdoel daadwerkelijk heeft gemaakt. Het adaptieve meetsysteem van Prowise Learn maakt dat dit niet nodig is. Na elk gemaakte opgave wordt opnieuw de vaardigheid van het kind berekend. Op basis van de rating wordt bepaald welke opgaven het kind krijgt. Dit kunnen dus veel moeilijkere opgaven zijn dan in een specifiek leerdoel zitten. Zodoende berekent ons systeem dat de kans groot is dat het kind dit complete leerdoel beheerst.

De koppeling met leerdoelen bied je een gedetailleerd inzicht in wat je kind reeds beheerst en waarin het nog kan groeien. Ook kun je op basis van de tabel met leerdoelen besluiten voor welk leerdoel je kind extra instructie of oefeningen nodig heeft.

4.b Waar is de koppeling met leerdoelen in Rekentuin op gebaseerd?

De leerdoelen binnen Rekentuin zijn gebaseerd op nieuwe leerjaardoelen van SLO. Deze leerjaardoelen zijn nog niet officieel opgeleverd. SLO werkt op dit moment aan de leerjaardoelen waarvoor ze hun kerndoelen uit 1993 concreter en meer gespecificeerd hebben gemaakt. Ze hebben ons al toegang gegeven tot de versie die gemaakt is voor de proeftuin Linked Data Rekenen PO van Kennisnet en SLO. Deze leerjaardoelen staan aan de basis van de leerdoelen die we in Rekentuin per spel gebruiken en tonen in ons dashboard.

De leerdoelen binnen Taalzee zijn gebaseerd op de Leerlijn Spelling van CED.

Misschien ook interessant: